privacy policy

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons van belang. Zodat u zich bij het bezoek van onze website veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften en willen wij u hier informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons. In onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming wordt aan u uitgelegd welke gegevens van u op onze websites geregistreerd worden, op welke wijze wij deze gegevens verwerken en gebruiken en met wie u daarover contact kunt opnemen voor vragen.

1. VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE EN RECHTEN

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Algemene Verordering Gegevensbescherming is YANANTIN ALPACA.


Yanantin Alpaca is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar: 
- Per post: Yanantin Alpaca | Oude Delft 37A | 2611 BB Delft
- Telefoon mobiel: +31 (0)6 18 31 06 03
- E-mail: info@yanantin-alpaca.com

 
U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw - bij ons opgeslagen - gegevens ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens laten gelden. Neem hiervoor contact op met bovengenoemde contactgegevens. Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door Yanantin Alpaca volgens deze bepalingen inzake gegevensbescherming, kunt u bezwaar per e-mail of brief opsturen naar bovengenoemde contactgegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. REGISTRATIE, VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres, evenals alle bestandsgegevens die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantenaccount meedeelt.

2.1 KLANTENACCOUNT

Wij maken voor iedere klant die zich bij ons registreert een klantenaccount aan voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen een door middel van een wachtwoord beveiligde directe toegang tot zijn/haar bij ons opgeslagen bestandsgegevens. Hier kunt u onder andere gegevens over uw afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken of uw persoonlijke gegevens en voorkeuren voor de nieuwsbrief beheren.

2.1.1 KLANTENACCOUNT AANMAKEN

Onderstaande gegevens dienen bij de registratie voor een klantenaccount verplicht aangegeven te worden (verplichte informatie): 
- E-mailadres
- Wachtwoord
- Voornaam
- Achternaam
- Geslacht


Uw factuur- en afleveradres hoeft u pas aan te geven wanneer u een bestelling doet. Voor uw bestelling hebben wij uw correcte naam-, adres- en betaalgegevens nodig. Een e-mailadres hebben wij nodig, zodat wij u de ontvangst- en de verzendbevestiging van uw bestelling kunnen toesturen en in het algemeen om met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken uw e-mailadres bovendien voor de identificatie (als gebruikersnaam), wanneer u zich aanmeldt voor het "mijn Yanantin Alpaca" klantenaccount.

2.2 REGISTRATIE, VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS

Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van uw aankoop, met inbegrip van eventueel latere vrijwaringen, voor onze servicediensten (bijvoorbeeld: "Mijn voorkeuren"), de technische administratie, eigen marketingdoeleinden (meer informatie hierover onder punt 2.3) en om strafbare daden en bedrog te voorkomen. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, ook met als doel de contractafwikkeling of afrekening, voor marketingdoeleinden indien u vooraf uw toestemming heeft gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestelling- en orderafwikkeling. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen.

2.3 GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR RECLAMEDOELEINDEN

Naast de verwerking van uw gegevens voor het afwikkelen van uw aankoop bij Yanantin Alpaca, gebruiken wij uw gegevens ook voor de volgende doeleinden: om u koopervaring permanent te verbeteren en klantvriendelijk en individueel voor u vorm te geven; om met u over uw bestellingen en over bepaalde producten of marketingacties te communiceren; en om u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren. Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, uw verbinding met internet, besturingssysteem en platform, datum en tijd van het bezoek aan de website, of producten die u bekeken heeft en informatie die wij van u ontvangen hebben. Daarnaast maken wij ook gebruik van uw bestelgeschiedenis. Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen. Indien u bezwaar wilt aantekenen kunt u dit per e-mail of brief opsturen naar onder punt 1 genoemde contactgegevens.

2.4 E-MAILADRES

Heeft u bij ons iets gekocht dan mailen we u over uw bestelling, u ontvangt de factuur en een vraag voor het achterlaten van een review van producten die u bij ons koopt. Naar aanleiding van uw aankoop in onze webshop ontvangt u ook onze service nieuwsbrief; deze gaat enkel over de zaken omtrent uw aankoop.

Voor het verzenden van onze overige nieuwsbrieven gebruiken wij het door uw aangegeven e-mailadres en hebben hiervoor uw bevestiging nodig, dat u als eigenaar van het e-mailadres akkoord gaat met de ontvangst. Om de nieuwsbrief nog interessanter te maken voor u kunnen we deze samenstellen op basis van uw gegevens, zoals eerdere bestellingen en klikgedrag.  Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer? Uitschrijven is heel eenvoudig via de mail, uw account of via de link onderaan de nieuwsbrief. Komt u hier niet uit dan kunt u te allen tijden contact opnemen met ons via info@yanantin-alpaca.com. Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief geeft u ons de toestemming om uw gegevens op te slaan voor onbepaalde tijd. Wij registreren uw interacties met als doel om de inhoud van al onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat voor u relevant is. Alle gegevens die door Yanantin Alpaca verzameld worden, worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt. De informatie die door u aan ons wordt verstrekt zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

3. LOG-BESTANDEN

Bij iedere toegang tot de site van Yanantin Alpaca worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen site, IP-adres, referrer-URL (herkomst-URL van waaruit u op de websites bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser. Deze logfile-datarecords evalueren wij om ons aanbod en de webshop verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen evenals servercapaciteiten te sturen. 

4. WEBANALYSE

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics.

4.1 GOOGLE ANALYTICS

Yanantin Alpaca gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalyse dienst van Google Inc. (www.google.nl). Google Analytics gebruikt methoden, die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld "cookies".

5. DISCLAIMER

5.1 AFBEELDINGEN

Alle afbeeldingen, foto's en teksten zijn intellectueel eigendom van Yanantin Alpaca. Zij mogen niet zonder meer gekopieerd, verspreid, afgedrukt, bewerkt of op enige andere manier gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Gepubliceerde teksten en beschrijvingen zijn met de grootste zorg samengesteld, doch zijn onvolkomenheden nooit geheel uit te sluiten. De auteur(s) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgen welke ontstaan zijn door gebruik van deze teksten, beelden of beschrijvingen zoals gepubliceerd op deze website of in ander gepubliceerd materiaal. Indien u gebruik wilt maken van enig materiaal kunt u contact met ons opnemen door het sturen van een e-mail of brief naar onder punt 1 genoemde contactgegevens. Yanantin Alpaca mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Daarbij is Yanantin Alpaca niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

5.2 KLEUREN

Yanantin Alpaca kan niet garanderen dat de kleuren van de producten op de website exact de kleuren van de producten in werkelijkheid weergeven. De weergave van de kleuren hangt af van de instellingen van uw computer.

 

5.3. AUTEURSRECHT

De inhoud van de website yanantin-alpaca.com is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van:


Yanantin Alpaca
Oude Delft 

2611 BB Delft
Nederland

KvK-nummer: 73153540
BTW-nummer: NL200595350B01

© 2019 Yanantin Alpaca  |  +31 (0) 6 18 31 06 03  |  info@yanantin-alpaca.com  |  KvK-nummer: 73153540  |  BTW-nummer: NL200595350B01